170+ realizovaných projektů mluví za sebe.

V našich e-commerce systémech klienti realizují ročně obrat přesahující 7.6 mld. Kč.

Představujeme vybraný projekt

Redesign webu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Po fůzi společností Generali Investments CEE, a.s. a ČP INVEST investiční společnost, a.s. bylo nutné provést redesign firemní webové prezentace tak, aby odpovídala požadavkům nově vzniklé společnosti. A to jak po obsahové tak i grafické stránce. Tento rozsáhlý projekt, který si vyžádal více než 1200 hod práce, byl realizován v rekordně krátkou dobu a webové prezentace byly klientovi předané v dohodnutém termínu.

  • Sektor: Finance
  • Role: Analýza / Design / Programování / Konzultace / Podpora
  • Technologie: Grafika / PHP / PostgreSQL / HTML / CSS / JavaScript
  • Doba realizace: tři měsíce, spolupráce od roku 2011
  • Produkty: CMS DSPublisher

Motivace

Klient požadoval přepracovat původní webovou prezentaci společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. do nové podoby a realizovat zcela nový web pro nově vzniklou společnost. Aby bylo možné sdílet informace a podklady mezi oběma weby, bylo potřeba upravit redakční systém aby pracoval s jedním datovým úložištěm. Souvisejícím požadavkem bylo realizovat grafický framework, který bude aplikován na oba weby a bude používán pro další webové projekty klienta. Redesign bylo nutné, s ohledem na akviziční proces, dokončit v termínu tří měsíců.

Řešení

Byly shromážděny a analyzovány požadavky klienta. Tento proces byl velmi důkladný a dotýkal se funkční, obsahové i grafické stránky. Navrhli a realizovali jsme grafický vizuál. Vizuál sloužil jako podklad pro grafický framework, který je použit pro oba firemní weby. Paralelně jsme připravovali funkcionalitu webu a podle požadavků klienta připravovali obsahové změny. Kromě průběžného připomínkování bylo v poslední fázi bylo provedeno důkladné testování pracovníky společnosti.

Výsledek

Dle původního zadání byly realizovány dvě webové prezentace - www.cpinvestice.cz a www.generali-investments.cz. Webové prezentace prošly kompletní přepracováním po grafické, obsahové i funkční stránce. Weby nabízejí investorům množství aktuálních informací o nabídce společnosti. Návštěvníci mají k dispozici informace o investičních možnostech a díky online kalkulačkám a grafickým vizualizacím mohou analyzovat své investiční možnosti. Webové prezentace jsou dostupné ve verzi pro desktopy a mobilní zařízení. Oba firemní weby, pro jednodušší správu a rozšiřování, vycházejí z jednoho grafického frameworku a jsou spravovány jednou instalací redakčního systému DSPublisher. CMS umožňuje efektivní správu obsahu přes webový prohlížeč a kvůli jeho modulární koncepci je možné web rozšiřovat o nové funkce. Díky tomu jsme schopni rychle reagovat na klientské požadavky a efektivně je implementovat do webové prezentace.

Zobrazit další projekt

Naší základní činností je pomáhat po celý životní cyklus projektu - od úvodní analýzy, realizace, podpory až po další rozvoj. Ctíme dlouhodobé a funkční vztahy postavené na osobním přístupu, pochopení problému, otevřenosti a měřitelných výsledcích. Tato pravidla aplikujeme směrem k zákazníkům i uvnitř firmy.

Mgr. Jiří Němec, ředitel společnosti

Pracujeme pro společnosti z retailu, finančního a automobilového sektoru.

Měli jsme možnost pracovat pro tyto společnosti.

A další (NDA)

Chcete nabídku na váš projekt?

Ozvěte se. Mluvíme vaším jazykem.

Kontakty