170+ realizovaných projektů mluví za sebe.

V našich e-commerce systémech klienti realizují ročně obrat přesahující 7.6 mld. Kč.

Představujeme vybraný projekt

EET Web Processor

Změny ve finančním řízení České republiky si vyžádaly úpravy také v oblasti on-line obchodování. Ministerstvo financí zavedlo s platností od 1. března 2017 do zákonné úpravy povinnost elektronické evidence tržeb (dále „EET“). V tomto projektu jsme vyřešili napojení našeho e-commerce systému DShop a souvisejících obchodních systémů na EET.

  • Sektor: Retail
  • Produkt: DShop
  • Role: Analýza / Grafický design / Programování / Podpora
  • Technologie: UML / Java EE / Spring / PostgreSQL / Tomcat / HTML / CSS / JavaScript
  • Doba realizace: 20 dní

Motivace

Klienti jsou povinni, dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, hlásit provedené transakce orgánům Finanční zprávy České republiky. Cílem projektu bylo vyřešit tento problém tak, aby hlášení z našeho e-commerce systému DShop byla (a) provedena automaticky, (b) neomezovala zákazníky v nákupu a (c) vyžádala si minimum operativy. Velký důraz byl také kladem na zabezpečení dat.

Řešení

Provedli jsme analýzu legislativy a souvisejících klientských požadavků. Byla navržena koncepce systému a ta byla následně konzultována, jak s klienty, tak i s úřady Finanční zprávy. Kvůli požadavku řídit hlášení tržeb také manuálně, bylo navrhnuto, aby systém byl realizován formou webové aplikace. Během vývoje vznikl požadavek hlásit transakce také z jiných obchodních systémů. Do aplikace jsme tedy realizovali obecné komunikační rozhraní. Systém je nyní otevřen a umožňuje napojení jakéhokoli dalšího obchodního systému a to pomocí zabezpečené komunikace (REST API).

Výsledek

Výsledná webová aplikace si načítá transakce z napojených obchodních systémů a provádí, dle požadavků a pravidel zákona, ohlášení transakcí Finanční zprávě. Pracovník klienta má možnost transakce manuálně spravovat přes webové rozhraní, sledovat jejich stav a mít tak hlášení EET pod plnou kontrolou. Citlivá data jsou bezpečně ukládána šifrované pomocí silného šifrovacího algoritmu. Webová aplikace bude v termínu nasazena všem klientům, kteří využívají náš e-commerce systém a kterých se dotýká zákon 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Aplikace je připravena pro napojení obchodních systémů třetích stran.

Zobrazit další projekt

Naší základní činností je pomáhat po celý životní cyklus projektu - od úvodní analýzy, realizace, podpory až po další rozvoj. Ctíme dlouhodobé a funkční vztahy postavené na osobním přístupu, pochopení problému, otevřenosti a měřitelných výsledcích. Tato pravidla aplikujeme směrem k zákazníkům i uvnitř firmy.

Mgr. Jiří Němec, ředitel společnosti

Pracujeme pro společnosti z retailu, finančního a automobilového sektoru.

Měli jsme možnost pracovat pro tyto společnosti.

A další (NDA)

Zaujali jsme vás?

Ozvěte se. Mluvíme vaším jazykem.

Kontakty