170+ realizovaných projektů mluví za sebe.

V našich e-commerce systémech klienti realizují ročně obrat přesahující 7.6 mld. Kč.

Představujeme vybraný projekt

Aplikace pro řízení reklamních kampaní Audi, Volkswagen a SEAT

Navrhli a realizovali jsme webovou aplikaci pro efektivní řízení reklamních kampaní prodejců automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT v České republice. Realizovaná webová aplikace umožňuje společnosti Porsche Česká republika s.r.o. řídit na jednom místě reklamní kampaně po obsahové i finanční stránce.

  • Sektor: Automotive
  • Role: Analýza / Design / Programování / Konzultace / Podpora
  • Technologie: PHP / PostgreSQL / HTML / CSS / JavaScript
  • Doba realizace: 3 týdny, kontinuální vývoj od roku 2012
  • Systémový integrátor: Ritual Communication s.r.o.

Motivace

Reklamní kampaně byly řízeny offline formou v Excelu, což přinášelo určité nevýhody - tento způsob byl neefektivní a způsoboval problémy s aktualizací údajů. Toto řešení dále neumožňovalo aplikovat pravidla pro kontrolu a schvalování reklamních kampaní. Komunikace mezi společností a prodejci také probíhala různými komunikačními kanály. Cílem projektu bylo centralizovat správu kampaní do jednoho místa, které bude dostupné pro marketingové pracovníky prodejců a pro kontrolní a schvalovací účely společnosti Porsche Česká republika s.r.o.

Řešení

Získali jsme ukázkové Excel tabulky podle kterých byla realizována první verze aplikace. Kvůli požadavku přístupu více pracovníků z různých míst, byla aplikace realizována formou webové aplikace, do které se uživatelé hlásí svým uživatelským jménem a heslem. Vzhledem k odlišným pravidlům správy kampaní pro jednoho konkrétního výrobce bylo nutné aplikaci rozdělit na dvě části. Z technické pohledu existuje obecná funkcionalita (jádro aplikace), které je shodná pro všechny automobilky. Nad tímto jádrem jsou pro každou instalaci provedeny zákaznické modifikace. Každá automobilka tedy může své kampaně řídit podle svých vlastních pravidel.

Výsledek

Importér i prodejci získali jedno centralizované místo pro finanční a obsahové řízení reklamních kampaní. Do aplikace se může přihlásit více pracovníků importéra, kteří mají na starost kampaně jim přidělených prodejců. Prodejci mohou kampaně plánovat a dokladovat čerpání rozpočtu importérovi nahráním souborů s fakturami. Pracovníci importéra toto čerpání schvalují, mají přehled o čerpání přidělených prostředků a dokáží sledovat finanční toky. Mají možnosti pro sledování anomálií v čerpání, díky čemuž mohou v případě potřeby efektivně zasáhnout. Aplikace komunikuje s uživateli formou e-mailů a kontrolní pracovníci jsou informováni o důležitých změnách v datech. Součástí přehledů jsou přehledné grafy, všechny přehledy je také možné exportovat do Excel tabulek pro další analýzu a zpracování. Pracovníci prodejců mohou přes aplikaci i objednávat reklamní materiály.

Zobrazit další projekt

Naší základní činností je pomáhat po celý životní cyklus projektu - od úvodní analýzy, realizace, podpory až po další rozvoj. Ctíme dlouhodobé a funkční vztahy postavené na osobním přístupu, pochopení problému, otevřenosti a měřitelných výsledcích. Tato pravidla aplikujeme směrem k zákazníkům i uvnitř firmy.

Mgr. Jiří Němec, ředitel společnosti

Pracujeme pro společnosti z retailu, finančního a automobilového sektoru.

Měli jsme možnost pracovat pro tyto společnosti.

A další (NDA)

Začněme společně nový projekt.

Ozvěte se. Mluvíme vaším jazykem.

Kontakty